Gratis levering vanaf €120 en 30 dagen gratis retourneren
Zweeds design & kwaliteit
Gemiddelde beoordeling van 4.6 en meer dan 620.000 reviews
Cart icon
image

Duurzaamheid

A Responsible Race

Sinds 2020 hebben onze inspanningen op het gebied van de duurzaamheid vorm gekregen in onze "A Responsible Race"- strategie die zich concentreert op zes prioriteitsgebieden.

We maken hoogwaardige en multifunctionele producten die vaak en lang kunnen worden gedragen tijdens allerlei verschillende activiteiten. We produceren onder strenge chemische richtlijnen. We werken met circulariteit in gedachten en hebben ambitieuze doelen gesteld op het gebied van overproductie en duurzamere materialen en verpakkingen. We richten ons op het welzijn en de ontwikkeling van onze werknemers. We hebben CO2e-verminderingsdoelen gesteld voor 2030 en prioriteiten gesteld aan waar we de uitstoot moeten verminderen. Met onze uitgebreide due diligence-onderzoeken streven we ernaar om de sociale en milieuverantwoordelijkheid van onze leveranciers te garanderen.

“Nature will remain our playground” alleen als we gezamenlijk en dringend optreden.

Lees hier het Duurzaamheidsrapport [ENG]

image

Onze zes prioriteitsgebieden

image

Duurzame en veilige producten

Duurzame producten zijn de kern van "A Responsible Race". De grondbeginselen daarvan zijn om te ontwerpen op duurzaamheid door duurzame en veilige producten te produceren die vaak door de consument kunnen worden gedragen. We produceren hoogwaardige, tijdloze producten die veilig te gebruiken zijn door onze klanten en veilig te maken zijn door onze leveranciers.

image

Circulariteit van hulpbronnen

We hebben ons gericht op het vervaardigen van zo duurzaam mogelijke producten, in de zin dat ze lang mee zullen gaan en vrij zijn van schadelijke chemicaliën, en we moedigen onze klanten aan om hun RevolutionRace-producten vaak te dragen. Een product dat 100 keer is gedragen, is 10 maal duurzamer dan een product dat slechts 10 keer is gedragen. We sparen het gebruik van hulpbronnen, zoeken naar duurzamere en gerecyclede materialen en minimaliseren overproductie.

image

Klimaatbescherming

Het beschermen van onze planeet en mensen tegen vervuiling, watertekorten en klimaatverandering is een urgente prioriteit voor onze stakeholders en voor onszelf. De invloed die onze eigen activiteiten hebben op het milieu, is klein. Het water, de elektriciteit en de verwarming die onze werknemers gebruiken en het afval dat ze genereren in ons hoofdkwartier van 1000 vierkante meter in Borås, zijn minimaal. Onze invloed is afkomstig van onze partners in de toeleveringsketen die vezels produceren voor onze stoffen, stoffen verven en bedrukken, onze producten naaien en ze naar onze magazijnen en klanten transporteren. We kunnen onze invloed beperken door onze bewuste keuze van materialen, transportmiddelen en productie-oplossingen en door met onze leveranciers te werken aan verbeteringen die echt een verschil maken. We meten onze emissies en streven ernaar om onze reductiedoelen voor 2030 te behalen.

image

Verantwoordelijkheid voor het milieu

We geven prioriteit aan onze inzet voor de bescherming van het milieu in de toeleveringsketen op basis van onze due diligence risicobeoordeling en de milieuprincipes die zijn gedefinieerd in onze Gedragscode voor Leveranciers. Onze leveranciers moeten hun invloed op het milieu meten en rapporteren en initiatieven inzetten om hun invloed te verminderen. RevolutionRace ondersteunt dat door kennis te delen en samen te werken om processen met minder invloed op het milieu in te zetten waar dat mogelijk is.

image

Geïnspireerde werknemers

We werken aan het welzijn en de ontwikkeling van onze werknemers door middel van goed leiderschap, inclusiviteit en gelijke kansen. Ons personeelsbeleid staat beschreven in onze gedragscode, personeelshandboek en ons beleid op het gebied van de werkomgeving. In dit beleid worden de principes gedefinieerd voor hoe we ons gedragen in ons dagelijks werk en in zakelijke relaties. De gedragscode beschrijft wat we van onze werknemers verwachten en wat zij van RevolutionRace kunnen verwachten. De gedragscode bevat fundamentele principes van mensenrechten, zoals non-discriminatie, veiligheid op het werk, verbod van dwangarbeid en kinderarbeid en principes van milieubescherming, dierenwelzijn en zakelijke ethiek, zoals vrije concurrentie en het vermijden van belangenverstrengeling.

image

Sociale verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

We werken voor mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden in onze hele toeleveringsketen. Onze invloed op mensen en het milieu in de toeleveringsketen vindt plaats buiten onze activiteiten. Onze principes zijn gedefinieerd in onze gedragscode voor leveranciers, die is gebaseerd op de VN-verklaring van de rechten van de mens, de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarin kernprincipes worden gedefinieerd, zoals eerlijke beloning, fatsoenlijke werktijden, geen dwangarbeid of kinderarbeid. Onze gedragscode voor leveranciers is ook van toepassing voor alle onderaannemers van de fabrikanten.

We dragen bij aan vier wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals - SDG's).

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 wereldwijde doelen gedefinieerd voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 Onze "A Responsible Race"-strategie richt zich rechtstreeks op vier van de duurzame-ontwikkelingsdoelen: gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en economische groei, verantwoordelijke consumptie en productie en actie voor het klimaat. Met onze strategie pakken we onze meest materiële onderwerpen aan en dragen we bij aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving door de negatieve invloed van de activiteiten van ons bedrijf te verminderen en bij te dragen aan blijvende verbeteringen waar dat mogelijk is.

image
image
image
image
image
image

Onze strategie, gezien in het licht van de vier hoofdpijlers

Ons werk op het gebied van de duurzaamheid dringt door in alles wat we doen, maar begint altijd bij onze kern: ons product, om zich daarna uit te strekken tot het welzijn en de ontwikkeling van onze werknemers, milieuverantwoordelijkheid door beheer van hulpbronnen voor de gezondheid van onze planeet en constante inzet voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en de bescherming van onze planeet samen met onze toeleveringsketen en andere partners.

Wil je meer weten?

Dit is een kort overzicht van het immense werk dat dagelijks wordt uitgevoerd bij RevolutionRace op het gebied van de duurzaamheid. Bezoek de website van ons bedrijf voor meer informatie over onze duurzaamheidsinzet en onze strategie om het concreet te laten gebeuren. Op dit moment zijn het Duurzaamheidsrapport en de inhoud van onze bedrijfswebsite alleen beschikbaar in het Engels en het Zweeds.

image
×